دانشگاه فرهنگیان

پردیس امیر کبیر البرز

دروس نیمسال تابستان95 ادبیات فارسی92

نام استاد

شماره گروه

نام درس

کد درس

ردیف

 
 

محمود نیک خوته بهرامی

606

اسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش در ج.ا.ا

320013

1

 

مبشری

606

نقش اجتماعی معلم از دیدگاه اسلام

320016

2

 

ژاله ایزدی

606

سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت (ع) (با توجه به مراحل و ساحت های تربیتی)

320017

3

 

سید غنی افتخاری

606

تاریخ اندیشه و عمل

320015

4

 


| شناسه مطلب: 56560

تعداد بازدید: 1471 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران