دانشگاه فرهنگیان

پردیس امیر کبیر البرز

دروس نیمسال تابستان95 ادبیات عرب92

 

 

 

 

نام استاد

 

شماره گروه

نام درس

کد درس

ردیف

 

 

 

 

محمود نیک خواه بهرامی

606

اسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش در ج.ا.ا

320013

1

 

 

مبشری

606

نقش اجتماعی معلم از دیدگاه اسلام

320016

2

 

 

جبار رضایی

606

فلسفه رسمی و عمومی در ج.ا.ا

320013

3

 

 

ژاله ایزدی

606

سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت (ع) (با توجه به مراحل و ساحت های تربیتی)

320017

4

 

 


| شناسه مطلب: 56559

تعداد بازدید: 1347 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران