دانشگاه فرهنگیان

پردیس امیر کبیر البرز

پژوهش های برتر

استاد کوره یی نوع پژوهش عنوان پژوهش محل ارائه تاریخ
مقاله

روایت عطّار از قتل حلاج و عناصر داستانی آن

فصلنامه ی تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی 94/9/20

 

 


| شناسه مطلب: 52612

تعداد بازدید: 1486 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران