دانشگاه فرهنگیان

پردیس امیر کبیر البرز

کاربرگ ترفیع سالیانۀ اعضای هیئت علمی

با احترام پیرو شیوه نامۀ داخلی اعطای ترفیع سالیانه مصوب هیئت رئیسۀ محترم دانشگاه فرهنگیان در تاریخ 26/05/1394 به شمارۀ 100/5150/50000د ،توسط سرپرست محترم دانشگاه، به پیوست کاربرگ ترفیع سالیانۀ اعضای هیئت علمی تقدیم می گردد. شایسته است تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه (اعم از انتقالی، تبدیل وضعیت و تطبیق وضعیت) براساس فرایند کاری پیش بینی شده، کاربرگ مربوط را تکمیل کرده و اقدامات بعدی از سوی مراجع مرتبط انجام پذیرد. یادآور می شود تکمیل تقاضای ترفیع و کسب امتیاز لازم برای تمدید قرارداد استادیاران پیمانی دانشگاه نیز الزامی است.

 


| شناسه مطلب: 45958

تعداد بازدید: 1612 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران