پردیس امیر کبیر البرز

واحد پژوهش پردیس امیرکبیر برگزار می کند:

برگزاری اولین نشست علمی تخصصی در سال تحصیلی جدید

این نشست تحت عنوان «اهمیت سنجش در روند تدریس» با سخنرانی سرکار خانم دکتر حنانه شعبانی توسط واحد امور پژوهشی پردیس امیر کبیر در روز شنبه 23 مهر ماه 1401 در سالن کنفرانس پردیس با استقبال فراوان دانشجو معلمان برگزار گردید.


نظرات کاربران