قابل توجه همکاران و استادان محترم پردیس امیرکبیر

دوره اموزشی ارتقای سلامت اداری ، مبارزه با فساد و صیانت از حقوق مردم

 

در اجرای برنامه عملیاتی سال 1396 و به منظور تقویت فرهنگ قانون گرایی، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم ؛ دانشگاه فرهنگیان مرکزی در نظر دارد یک دوره آموزشی(8)ساعته حضوری را تحت عنوان « ارتقای سلامت اداری ، مبارزه با فساد و صیانت از حقوق مردم » با همکاری مدیریت بالندگی حرفه ای و مرکز هوشمندسازی دانشگاه برای اعضای دانشگاه اعم از هیأت علمی و غیر هیأت علمی طبق مجوز شماره 720/9541/50000/د مورخ 1396/07/25 معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه و تأمین اعتبار شماره 230/16698/50000/د مورخ 1396/12/07 معاونت طرح و برنامه و توسعه منابع دانشگاه با شرایط مندرج در پیوست های شماره (1) و (2) برگزار نماید.

لذا همکاران محترم متقاضی با توجه به پیوست های شماره 1 و 2 می توانند نسبت به ثبت نام، شرکت در کلاس و آزمون اقدام نمایند.

 به افرادی که پس از ثبت نام و شرکت در دوره فوق الذکر و آزمون نهایی مجازی، حداقل 60 درصد امتیازات را کسب کرده باشند، گواهـی معتبر آموزشـی اعطـا می گردد.

   ضمنا افرادی که پس از ثبت نام و حضور در کلاس، موفق به شرکت در آزمون مجازی و هماهنگ پایانی نشده و یا حداقل امتیاز قبولی را در نوبت اول کسب ننمایند، می توانند در آزمون مجدد، طبق برنامه زمان بندی اعلامی در پیوست شرکت کنند.


| شناسه مطلب: 99951

تعداد بازدید: 159 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران