دانشگاه فرهنگیان

پردیس امیر کبیر البرز

اطلاعیه
ویژه مهارت آموزان

1.انتخاب واحد مهارت آموزان توسط پردیس انجام می شود.

2.دروس پودمان دوم مهارت آموزان، آزمون استخدامی سال 95 به شرح ذیل می باشد:

​الف- کارآموزی(معلم راهنمای هر مهارت آموز) متعاقباً اعلام می گردد.

ب-آموزش پژوهی(استاد راهنمای) این درس و نحوه برگزاری کلاس متعاقباً اعلام می گردد.

ج-دروس مجاری(منابع در سامانه فرهنگیادا) بارگذاری خواهد شد و زمان آزمون متعاقباً اعلام خواهد شد.

3.مراجعه به سامانه سجفا  sajfa.cfu..ac.ir 

جهت ثبت نام و برنامه ریزی انجام کارها مطابق فایل پیوست اقدام نمائید.


| شناسه مطلب: 94777

تعداد بازدید: 767 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران