پردیس امیر کبیر البرز

معرفی پردیس

پردیس امیر کبیر البرز با نام مرکز تربیت معلم امیرکبیر کرج ازسال 1368 با تعداد 200 نفر دانشجو در رشته آموزش ابتدائی به صورت ضمیمه مرکز تربیت معلم شهید موسوی حصارک کرج کار خود را آغاز کرد.

با افزایش آمار دانشجویی در رشته های تحصیلی مختلف و مشکلات تردد دانشجویان از بخشهای طالقان، ساوجبلاغ، نظرآباد و استانهای زنجان و قزوین، ضرورت اختصاص مکانی با مرکزیت شهرستان کرج برای این دسته از دانشجویان امری اجتناب ناپذیر می نمود که به همت مسئولین محترم وقت دفترکل تربیت معلم و سازمان شهرستانهای استان تهران مکان فعلی مرکز شناسائی و تجهیز گردید و با نام مرکز تربیت معلم امیرکبیر به کار خود ادامه داد. ازسال 1370 به بعد هرساله پردیس پذیرای حدود 1200 دانشجو روزانه و شبانه و در رشته های مختلف تحصیلی بوده که به موازات آن به توسعه فضای آموزشی و امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی خود نیز پرداخته است .


نظرات کاربران