پردیس امیر کبیر البرز

ثبت نام خوابگاه برای دانشجویان غیر از رشته ابتدایی

دانشجویان محترم ورودی ۹۸،۹۹،۱۴۰۰  که متقاضی استفاده از خوابگاه در سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۲ هستند ،تا روز دوشنبه ۱۴ شهریور ساعت ۱۵ از طریق لینک زیر ثبت نام انجام دهید.عدم ثبت نام به منزله انصراف از استفاده از خوابگاه می باشدو پردیس مسئولیتی بابت پذیرش آنان نخواهد داشت.

 

لینک ثبت نام خوابگاه


نظرات کاربران