کارگاه ملاک های آراستگی زن از دیدگاه قرآن

انجمن علوم تربیتی پردیس امیر کبیر جهت آشنایی معلمان آینده با نحوه پوشش و آراستگی از منظر قرآن کارگاه ملاک های آراستگی زن از دیدگاه قرآن را به صورت مدت دار برگزار نموده است.


| شناسه مطلب: 134264

تعداد بازدید: 45 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران