دانشگاه فرهنگیان

پردیس امیر کبیر البرز

اطلاعیه مهم
قابل توجه مهارت آموزان ماده 28 پردیس امیرکبیر البرز

آزمون کتبی اصلح مهارت آموزان ورودی سال 1395 به طور همزمان و متمرکزدر 24 مرداد ماه سال جاری در سطح پردیس های دانشگاه فرهنگیان در 21 استان منتخب کشور برگزار می گردد.

 حداکثر امتیاز برای کسب گواهینامه صلاحیت حرفه ای معلمی 1000 امتیاز می باشد. بخش کتبی آزمون پیش رو در مرداد ماه دارای حداکثر 450 امتیاز، تدریس عملی (دروس آموزش پژوهی و کار آموزی) 275 امتیاز و مولفه فرهنگی برابر با 275 امتیاز است

کسب 65 درصدی هر یک از مولفه های سنجش حد نصاب لازم برای دریافت گواهی صلاحیت حرفه ای معلمی می باشد .

بخش کتبی آزمون اصلح تنها اختصاص به مهارت آموزان ورودی سال 1395 دارد.

 نحوه برگزاری آزمون ، کتبی چهار گزینه ای با اعمال نمره منفی می باشد.

ثبت نام مهارت آموزان به صورت اینترنتی و از طریق پورتال سازمان مرکزی امکان پذیر است.

شیوه برگزاری آزمون، متمرکز و هماهنگ در 21 استان منتخب می باشد طراحی، چاپ و ارسال سوال ها به صورت دسته بندی شده از جانب سازمان مرکزی صورت می گیرد.

عدم شرکت مهارت آموزان در آزمون اصلح به منزله انصراف از استخدام در وزارت آموزش و پرورش بوده و دستگاه می تواند همه ضرر و زیان ناشی از صرف هزینه برای مهارت آموزان را مطالبه کند.


| شناسه مطلب: 109206

تعداد بازدید: 1440 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران