دانشگاه فرهنگیان

پردیس امیر کبیر البرز

اطلاعیه ایجادپایگاه جامع سیاست پژوهی در آموزش عالی ایران

با توجه به اطلاعیه پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر  ایجاد پایگاه جامع "سیاست پژوهی در آموزش عالی ایران" و "بین المللی شدن آموزش عالی" ؛اعضای هیات علمی  که در این دو حوزه اهتمام دارند می توانند اسامی خود را با ذکر تخصص ، شماره تماس و رزومه علمی به پژوهشکده فوق ارسال نمایند/.


| شناسه مطلب: 108019

تعداد بازدید: 149 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران