بازدید از پروژه سرای دانشجویی پردیس امیرکبیر

در روز شنبه 97/03/05 آقایان نیک محمدی  و آقاخانی از معاونت دانشجویی و معاونت توسعه منابع انسانی با حضور در پردیس امیرکبیر از پروژه در حال تکمیل سرای دانشجویی بازدید نمودند. در این بازدید، دکتر صالحی، سرپرست مدیریت پردیسهای استان البرز، درباره شروع و روند پروژه توضیحاتی ارایه دادند. سپس خانم دکتر عطایی و آقای رحیمی در این خصوص مطالبی طرح نمودند. بعد از بازدید طی جلسه ای درخصوص چگونگی ادامه و تکمیل پروژه بحث و تصمیماتی اتخاذ شد.


| شناسه مطلب: 106780

تعداد بازدید: 152 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران