دانشگاه فرهنگیان

پردیس امیر کبیر البرز

کانون فناوری

کانون فناوری به همراه واحد هوشمند سازی کارگاه های  ICDL را در پردیس امیرکبیر برگزار نمود.


| شناسه مطلب: 106276

تعداد بازدید: 165 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران