دانشگاه فرهنگیان

پردیس امیر کبیر البرز

دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت «ظرفیت ها، چالش ها و تدابیر پیشرفت ایران» تهران-آذرماه 1397

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بر اساس حکم ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری ماموریت دارد، با مشارکت جامعه علمی و نخبگان کشور الگوی بومی پیشرفت را بر اساس مولفه های اسلامی-ایرانی و بهره گیری از تجارب جهانی طراحی کند. به میدان آوردن ظرفیت نخبگان در سطوح مختلف و استفاده مناسب از قابلیت ها، تجارب و توانمندی آنان کار سترگی است ک در صورت توفیق، برکات فراوانی را برای کشور به همراه خواهد داشت. مرکز بر این باور است که جوانان به ویژه بخش نخبگان آن به عنوان سرمایه ی انسانی و منابع بی دلیل کشور، محور اصلی و نیروی محرکه و پیشرانه ی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می باشند؛ که هر حرکتی بدون محاسبه ی قابلیت های آنان ابتر خواهد بودو حضور پررنگ جوانان در عرضه های مختلف علمی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ضامن استمرار و استحکام برنامه های ملی است. بر همین اساس این مرکز در نظر دارد، دوازدهمین کنگره ی پیشگامان پیشرفت را با حضور نمایندگان و اعضای انجمن های علمی، کانون های فرهنگی، هنری، ادبی و نشریات دانشجویی، تشکل ها و کانون های صنفی دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور؛ دفاتر استانی بنیاد ملی نخبگان و طلاب جوان در تاریخ پنج شنبه 22 آذر ماه 1397 در تهران برگزار نماید.

 


| شناسه مطلب: 106082

تعداد بازدید: 174 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران