بازدید

انجمن علمی علوم تربیتی با پیشنهاد استاد گرامی دکتر سعیدی مقدم در تاریخ 5 اردیبهشت 1397 بازدیدی از مدرسه طبیعت جهت دانشجو معلمان رشته آموزش ابتدایی برنامه ریزی و برگزار نمود.

 


| شناسه مطلب: 103131

تعداد بازدید: 183 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران