جریان شناسی

انجمن سلامی پردیس امیرکبیربا هدف آشنایی بیشتر دانشجو معلمان با جریانات سیاسی روز کارگاه جریان شناسی سیاسی  را با حضور دکتر سلمانی  درتاریخ ٩٧/٢/٣ برگزار نمود.


| شناسه مطلب: 103129

تعداد بازدید: 158 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران