حضور در جلسه

حضور سرپرست محترم پردیس امیرکبیر سرکار خانم دکتر عطایی در جلسه توجیحی معلمین راهنمای مهارت آموزان ماده 28 روز چهارشنبه 1396/12/16 در آموزش و پرورش ناحیه 2 کرج


| شناسه مطلب: 100254

تعداد بازدید: 173 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران