دانشگاه فرهنگیان

پردیس امیر کبیر البرز

اطلاعیه ویژه ارزشیابی درس کارورزی 3

به اطلاع دانشجویان محترم ورودی 91 می رساند که فرم های ارزشیابی درس کارورزی 3 را دانلود و با رعایت نکات زیر تکمیل و به اساتید مربوطه تحویل نمایند.
 
1- تکمیل فرم شماره 1 توسط مدیر مدرسه
2- تکمیل فرم شماره 2 توسط خود دانشجو و تایید معلم راهنمای مربوطه
3- تکمیل  صرفا قسمت اطلاعات دانشجویی (مشخصات دانشجو در بالای فرم ها) فرم شماره سه و چهار
4- تکمیل  کامل فرم شماره 5 
 
ضمنا پس از تکمیل فرم های بالا لازم است دانشجو گزارش نهایی فعالیت های خویش را که شامل گزارش  های روزانه فرم الف و ب، طرح های یادگیری فرم ج  و کنش پژوهشی می باشد را آماده و با هماهنگی استاد مربوطه در یک جلسه ارائه و از آن دفاع نماید.
 
با عنایت به اهمیت مستندات درس کارورزی در پرونده توسعه حرفه  ای دانشجو ، آزمون جامع و در طول خدمت معلم در آموزش و پرورش درخواست می شود نسبت به نگهداری مستندات اهتمام کافی داشته باشید.


| شناسه مطلب: 45659

تعداد بازدید: 1919 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران