دانشگاه فرهنگیان

پردیس امیر کبیر البرز

ماهنامه تخصصی مرکز هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان

مرکز هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان، با هدف کمک به بهبود ارتباطات و تبیین رویکردهای تخصصی در عرصه فناوری اطلاعات و یادگیری از طریق انتشار تجربیات موفق اجرایی و نتایج تحقیقات کاربردی، در سال 1397 اقدام به راه اندازی خبرنامه داخلی "ماهنامه تخصصی مرکز هوشمندسازی" نموده است.

این خبرنامه به طور ماهانه تهیه و به صورت الکترونیکی و هدفمند در پردیـس ها و مراکز استانی دانشــگاه فرهنـگیان، مراکز علمی و اجرایی تأثیرگذار و مرتبط با تعلیم و تربیت در سراسر کشور منتشر خواهد شد و دامنه موضوعی نشریه محدود به ارائه اخبار، رویدادهای علمی، فعالیت های انجام شده و اقدامات صورت گرفته در مرکز هوشمندسازی دانشگاه که متشکل از دو واحد مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت یادگیری الکترونیکی است و همچنین گزارش عملکرد واحدهای هوشمندسازی در استان ها، خواهد بود.

راه های ارتباطی با این ماهنامه نیز smartmag@cfu.ac.ir  و شماره تلفن 02187751422  است که پذیرای مطالب، انتقادات و نظرات شما پیرامون مسائل هوشمندسازی دانشگاه است.

علاقمندان می توانند شماره های چاپ شده ماهنامه تخصصی مرکز هوشمندسازی در ماه های مهر، آبان و آذر 1397 را در قسمت ضمائم دانلود نمایند.


| شناسه مطلب: 127944

تعداد بازدید: 107 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران