دانشگاه فرهنگیان

پردیس امیر کبیر البرز

جلسه شورای اداری

جلسه شورای اداری پردیس امیر کبیر ساعت 13/30 روز چهارشبنه مورخه 1397/10/12 در اتاق شورای پردیس با حضور سرکار خانم دکتر عطایی سرپرست محترم پردیس، آقای سادین کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد استان ،معاونین و همکاران پردیس برگزار گردید. در این جلسه ابتدا خانم دکتر عطایی ضمن تشکر از زحمات همکاران در خصوص اقدامات انجام شده برای ساخت خوابگاه جدید توسط خیر و خانم دکتر کوسیائی در مورد برنامه ریزی برای امتحانات نیمسال اول و لزوم هماهنگی و همکاری همه همکاران برای برگزاری مطلوب امتحانات مطالبی ارائه کردند سپس انتظارات، چالش ها، اقدامات و برنامه های واحد های مختلف پردیس توسط کارشناسان محترم واحدها عنوان گردید. در ادامه آقای سادین در مورد روند ارزیابی کارکنان ، خودارزیابی ، بارگذاری مستندات ، اعتراضات و اختیارات مدیر بلافصل در ارزیابی نهایی کارکنان مطالبی عنوان نمودند و در پایان آقای رجبعلی پور ضمن اعلام تغییرات مربوط به ساماندهی پردیس و معرفی پست جدید برخی از همکاران در مورد مدیریت مشارکتی و لزوم هماهنگی بیشتر همکاران برای تحقق اهداف سازمانی، تاکید بر استفاده از اتوماسیون اداری و دقت در مکاتبات اداری، ارائه گزارش عملکرد ماهانه واحدها ،ارسال گزارش جلسات و ماموریتها جهت بارگذاری در سایت پردیس، ساماندهی اموال واحدها بر اساس فرم اموال، ارائه گزارش وضعیت تردد ماهانه به همکاران از طریق اتوماسیون اداری ،ساماندهی اضافه کار همکاران بر اساس شاخص های تدوین شده و تاکید بر اجرای شرح وظایف توسط همکاران  مطالبی ارائه کردند.


| شناسه مطلب: 127706

تعداد بازدید: 117 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران