دانشگاه فرهنگیان

پردیس امیر کبیر البرز

جلسه بررسی وضعیت کسورات دانشجویی

جلسه مشترک معاونت توسعه منابع وامور دانشجویی پردیس امیر کبیر با کارشناس مسئول دانشجویی وکارشناس حسابداری پردیس در خصوص بررسی وضعیت کسورات دانشجویی در روز دوشنبه مورخ 1397/10/10 در دفتر معاونت توسعه منابع وامور دانشجویی برگزار گردید دراین جلسه پس از بررسی وضعیت موجود مقررشدبا هماهنگی صورت گرفته میزان دقیق بدهی های دانشجویان محاسبه وتا بازه زمانی تعیین شده از دانشجویان وصول گردد.


| شناسه مطلب: 127046

تعداد بازدید: 190 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران