دانشگاه فرهنگیان

پردیس امیر کبیر البرز

اولین جلسه معاونت توسعه منابع وامور دانشجویی پردیس امیر کبیر با همکاران

  

اولین جلسه معاونت توسعه منابع وامور دانشجویی پردیس امیر کبیر با همکاران  درروز شنبه مورخه 1397/10/08 در دفتر معاونت توسعه منابع وامور دانشجویی برگزار شد دراین جلسه ابتدا همکاران مسائل وموضوعات مربوط به واحد خود را مطرح کردند سپس آقای رجبعلی پور ضمن پاسخگویی به سوالات ومسائل مطرح شده توسط همکاران به بیان مطالبی درخصوص ساماندهی وضعیت رزرو وتوزیع غذای دانشجویان، واگذاری کلیه امور مربوط به تعمیرات ودرخواست خرید، آژانس، بلیط و....به کارپرداز، برنامه ریزی برای استفاده مطلوب دانشجویان از اینترنت در خوابگاه، برنامه ریزی برای تمهید مقدمات لازم برای استفاده دانشجویان از سالن های ورزشی،  ساماندهی وضعیت کسورات دانشجویی ، اطلاع رسانی وضعیت تردد ماهانه همکاران از طریق اتوماسیو ن ، برنامه ریزی برای فعال سازی مرکز مشاوره پردیس ، 8-هماهنگی در هماهنگی با معاونت توسعه منابع بویژه درمورد مرخصی وماموریت ، تاکید بر استفاده از اتوماسیون اداری ورعایت نکات لازم در مکاتبات اداری، ارائه گزارش عملکرد ماهانه به معاونت توسعه منابع وامور دانشجویی برا ی بررسی وارزیابی عملکرد همکاران جهت تصمیم گیری های آتی، تاکید بر قانون مداری به عنوان معیار انجام امور پرداختند.

 


| شناسه مطلب: 127045

تعداد بازدید: 146 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران