دانشگاه فرهنگیان

پردیس امیر کبیر البرز

گزارش نشست با شورای صنفی

در روز دوشنبه مورخ 10/10/97 نشست صمیمی معاونت توسعه منابع و امور دانشجویی پردیس امیر کبیر با اعضای شورای صنفی دانشجویان پردیس امیر کبیر برگزار شد در این نشست در مورد موضوعات مختلفی از جمله کیفیت غذا، برنامه غذایی ،مشکلات سامانه اتوماسیون تغذیه، امکانات رفاهی در خوابگاه ، مشکلات سایت کامپیوتر و... بحث وتبادل نظر گردید.


| شناسه مطلب: 127042

تعداد بازدید: 116 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران