دانشگاه فرهنگیان

پردیس امیر کبیر البرز

ثبت اطلاعات دانشجویان ایثارگر و شاهد پردیس امیرکبیر

قابل توجه دانشجویان پیوسته و ناپیوسته شاهد و ایثار گر پردیس امیرکبیر

جهت ثبت اطلاعات شاهد و ایثارگری خود به لینک زیر مراجعه و فرم الکترونیکی مورد نظر را تکمیل نمایید.

 

https://paka.cfu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=2428


| شناسه مطلب: 126525

تعداد بازدید: 408 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران