بازدیدعلمی دانشجو معلمان جغرافیا

در آذر ماه 1397 در راستای سرفصل درس زمین در فضا دانشجو معلمان رشته جغرافیای پردیس امیر کبیر به سرپرستی دکتر صادقی و همراهی خانم دکتر تمیمی و همکاری مدیر محترم گروه جناب دکتر نظری و سرپرست گرامی پردیس امیرکبیر خانم دکتر عطایی و معاونت آموزشی خانم دکتر کوسیایی، ازآسمان نمای تهران، باغ موزه، پل طبیعت و باغ کتاب تهران بازدید نمودند.


| شناسه مطلب: 123533

تعداد بازدید: 184 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران