انتخابات مدیرگروه

در راستای اجرای بخش نامه سازمان مرکزی انتخابات مدیران گروه آموزشی علوم تربیتی در روز دوشنبه مورخ 12 آذر ماه در پردیس امیرکبیربا حضور مسئولین و اعضای هیات علمی برگزار شد.


| شناسه مطلب: 123532

تعداد بازدید: 119 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران