بازدیدعلمی دانشجویان علوم اجتماعی

در روز یکشنیه  یازدهم آذر ماه دانشجویان علوم اجتماعی پردیس امیرکبیر به سرپرستی آقای دکتر محمدی  بازدیدی از مجموعه حسینیه جماران و مجموعه تاریخی سعد آباد داشتند.در حسینیه جماران از بیت امام راحل،حسینیه جماران و نگارستان آن  و نیز بیت مرحوم هاشمی رفسنجانی بازدید داشتند و با سبک زندگی امام خمینی و مرحوم هاشمی رفسنجانی این دو بزرگ انقلاب اسلامی ایران آشنا شدند. همچنین بازدیدی داشتند از حسینیه جماران که محل دیدارهای عمومی امام خمینی با اقشار مختلف مردم بود.

بازدید بعدی دانشجویان علوم اجتماعی از مجموعه تاریخی سعد آباد بود که در این مجموعه از کاخ سبز (کاخ رضا شاه)و کاخ شمس(مجموعه پوشاک سلطنتی)دیدن کردند و با سبک و سیاق زندگی شاهانه آشنا شدند.

این بازدید برای دانشجویان علوم اجتماعی این امکان را فراهم ساخت تا در درس جامعه شناسی انقلاب به مقایسه سبک رهبری و شیوه زندگی دو تن از رهبران مهم در تاریخ معاصر ایران آشنا شوند و به مقایسه و تحلیل این دو دوره تاریخی بپردازند.


| شناسه مطلب: 123529

تعداد بازدید: 111 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران