برگزاری کارگاه مقاله نویسی

کانون مطالعات تعلیم و تربیت در تاریخ 97/09/10 اولین جلسه کارگاه مقاله نویسی رابا تدریس جناب میدانی در پردیس امیر کبیر برگزار نمود


| شناسه مطلب: 123275

تعداد بازدید: 109 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران