ثبت نام اعزام دوره بیستم عتبات دانشگاهیان

ثبت نام اعزام دوره بیستم عتبات دانشگاهیان ازآذر ماه 1397 و از طریق سایت لبیک آغاز و کاروان ها از اول بهمن لغایت دهم اردیبهشت 98 اعزام خواهند شد.

1.اعزام کاروان ها به صورت هوایی و زمینی ویژه دختران مجرد- متاهلین- اساتید- پسران مجرد و کارکنان خواهد بود و از تاریخ 1 بهمن لغایت 2/10/98 انجام خواهد شد.

2.زمان بندی تفکیکی اعزام کاروان ها به شرح ذیل می باشد:

2-1- 1/11/97 لغایت 15/12/97 دختران مجرد- متاهلین و اساتید و کارکنان

2-2- 15/12/97 لغایت 10/2/98 پسران مجرد- متاهلین و اساتید و کارکنان

3-2- 1/11/97 لغایت 10/2/98 متاهلین- اساتید و کارکنان

3. با هماهنگی صورت گرفته با بانک ملت برای کاروان های زمینی 2 ملیون تومان و هوایی 3 ملیون تومان وام پرداخت خواهد شد.

4. هزینه سفر همانند دوره های گذشته خواهد بود  و کاروان های زمینی حدود 1.800.000 تا 2 ملیون تومان و هوایی حدودا 3.300.000 تومان تا 3.500.000 تومان و بر اساس دوری و نزدیکی به مرز خواهد بود.

5- ضمنا همانند سنوات گذشته هزینه اعزام در ایام نوروز حدودا 15% افزایش خواهد یافت.

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت https://www.labbayk.ir مراجعه نمایید..


| شناسه مطلب: 122692

تعداد بازدید: 98 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران