دانشگاه فرهنگیان

پردیس امیر کبیر البرز

نشست رئیس پلیس آگاهی استان البرز با دانشجومعلمان

در تاریخ 97/7/16 جناب سرهنگ کارآگاه محمد نادربیگی و سرگرد مجید علی نیا در جمع دانشجومعلمان پردیس امیرکبیر حضور یافتند و ضمن بیان تهدیدها و فرصت های فضای مجازی، با پخش کلیپ جرایم موجود در جامعه و راه های شناخت و مقابله با آن ها را برای مخاطبان تشریح نمودند.


| شناسه مطلب: 116627

تعداد بازدید: 340 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران