قابل توجه داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان(مصاحبه مجدد اسامی جدید)

با آرزوی موفقیت برای تمام داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان مدارک مورد نیاز، زمان انجام مصاحبه و معاینه پزشکی به شرح ذیل می باشد.

مدارک مورد نیاز

1-اصل و کپی شناسنامه

2-اصل و کپی کارت ملی

3-اصل و کپی دیپلم

4-سه قطعه عکس 4*3

5-اصل و کپی فیش بانکی (مبلغ 270/000 ریال به شماره حساب بانک ملی 2173126003002 به حساب درآمدهای اختصاصی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز)

حدول زمانبندی مراجعه جهت انجام مصاحبه

 

پذیرش روز یکشنبه 1397/07/01 از ساعت 7/30 تا 9 صبح و اسامی داوطلبان به پیوست می باشد.

 

 


| شناسه مطلب: 115215

تعداد بازدید: 792 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران