دانشگاه فرهنگیان

پردیس امیر کبیر البرز

قابل توجه داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان(مصاحبه مجدد اسامی جدید)

با آرزوی موفقیت برای تمام داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان مدارک مورد نیاز، زمان انجام مصاحبه و معاینه پزشکی به شرح ذیل می باشد.

مدارک مورد نیاز

1-اصل و کپی شناسنامه

2-اصل و کپی کارت ملی

3-اصل و کپی دیپلم

4-سه قطعه عکس 4*3

5-اصل و کپی فیش بانکی (مبلغ 270/000 ریال به شماره حساب بانک ملی 2173126003002 به حساب درآمدهای اختصاصی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز)

حدول زمانبندی مراجعه جهت انجام مصاحبه

 

پذیرش روز یکشنبه 1397/07/01 از ساعت 7/30 تا 9 صبح و اسامی داوطلبان به پیوست می باشد.

 

 


| شناسه مطلب: 115215

تعداد بازدید: 833 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران