شرکت کارشناس مسئولان دانشجویی پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان البرز
در دومین دوره توانمندسازی کارشناسان دانشجویی (رابطان بهداشت) سراسر کشور

دومین دوره توانمندسازی کارشناسان دانشجویی (رابطان بهداشت)سراسر کشور، در خصوص مدیریت بحران، اصول تغذیه سالم، بهداشت مواد غذایی واصول کمک­های اولیه به صورت کارگاهی از روز دوشبنه مورخ 1397/05/01لغایت روز سه­ شنبه مورخ 1397/05/02به میزبانی دانشگاه فرهنگیان استان همدان و با شرکت آقای خوانساری کارشناس مسئول دانشجویی و فرهنگی استان و آقای جلالی کارشناس مسئول دانشجویی پردیس امیر کبیر برگزار گردید.

در ضمن در این دور کارشناس مسئولان دانشجویی استان البرز درزمینه بکارگیری پزشک و نظارت مستمر بر تکمیل سامانه کارنامه سلامت به مقام اول کشور دست یافتند.


| شناسه مطلب: 111956

تعداد بازدید: 72 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران