اطلاعیه مهم شماره 2
مهارت آموزان ماده 28 پردیس امیرکبیر

مهارت آموزانی که در سال تحصیلی 97-96 از مرخصی زایمان استفاده نموده اند، جهت تعیین وضعیت دروس خود تا تاریخ 97/5/3 به آموزش پردیس امیرکبیر مراجعه نمایند.


| شناسه مطلب: 110721

تعداد بازدید: 348 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران