اطلاعیه مهم شماره 1
مهارت آموزان ماده 28 پردیس امیرکبیر

غایبین آزمون مجازی و دانشجویانی که نمره قبولی را کسب نکرده اند، روز شنبه 1397/05/07 ساعت 9/30 برای آزمون به پردیس امیرکبیر مراجعه نمایند. 


| شناسه مطلب: 110720

تعداد بازدید: 495 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران