قابل توجه مهارت آموزان ماده 28 پردیس امیرکبیر

فرآیند ثبت نام مهارت آموزان از روز یکشنبه 1397/04/31 الی 1397/05/03 انجام می گردد. مهارت آموزان  می بایست در تاریخ مذکور با مراجعه به پورتال دانشگاه فرهنگیان و دریافت لینک ثبت نام نسبت به ثبت نام در بخش کتبی ارزشیابی صلاحیت های حرفه ای (اصلح) اقدام نمایند.


| شناسه مطلب: 110350

تعداد بازدید: 771 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران