دانشگاه فرهنگیان

پردیس امیر کبیر البرز

جلسه توجیهی رتبه های برتر

در تاریخ 1397/03/06 جلسه توجیهی رتبه های برتر بیست و هشتمین جشنواره مسابقات فرهنگی- هنری در دفتر فرهنگی با حضور سرکار خانم عظیمی پور کارشناس فرهنگی-اجتماعی پردیس تشکیل گردید. در این جلسه پیرامون آثار بحث، گفت و گو شد.


| شناسه مطلب: 106256

تعداد بازدید: 356 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران