انتخابات کانون های پردیس امیرکبیر

انتخابات اعضای شورای مرکزی کانون های پردیس امیرکبیر در روز یکشنبه 1397/02/23 در میان شور و شوق دانشجو معلمان برگزار گردید.

 


| شناسه مطلب: 104551

تعداد بازدید: 253 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران